Postup ABCDE pre laikov alebo prvá pomoc v piatich písmenách

Odkazmi nižšie si môžte stiahnuť obrázok alebo pdf vo vysokom rozlíšení vhodný na tlač na A4.

"Postup ABCDE pre laikov alebo prvá pomoc v piatich písmenách"

Postup ABCDE pre laikov alebo prvá pomoc v piatich písmenách

Upozornenie: ak sa chcete naučiť prvú pomoc dostatočne kvalitne aj s rôznymi výnimkami pri konkrétnych stavoch, odporúčame vám navštíviť praktický kurz prvej pomoci, kde vám bude prvá pomoc vysvetlená, ukázaná a bude si to môcť aj prakticky vyskúšať.

Zdravotníkom je postup ABCDE dôverne známy. Používajú ho na zjednodušenie a urýchlenie vyšetrenia a ošetrenia pacienta v ohrození života. Tento postup umožňuje nie len rýchlo vyšetriť pacienta a stanoviť diagnózu. Hlavnou prednosťou tohto postupu je, že sa podľa neho dokážeme postarať aj o pacienta, u ktorého presnú príčinu život ohrozujúceho stavu nepoznáme.

Toto spája profesionálov a laikov.

Laici vo väčšine prípadov nepoznajú príčinu život ohrozujúceho stavu, ale to im nebráni poskytnúť prvú pomoc. U zdravotníkov sa zvykne hovoriť : „Ak nevieš čo je s pacientom urob ABCDE, ak to stále nevieš, urob to znova.“

Postup ABCDE nás krok po kroku vedie urobiť všetky život zachraňujúce výkony a pomôcť tak človeku v núdzi. Postupujeme od stavov, ktoré človeka môžu zabiť najskôr (nedostatok kyslíka < 5 minút) až po menej závažné stavy, ktoré neohrozujú priamo život človeka, ale zhoršujú jeho stav, preto je potrebné ich ošetrenie (zlomeniny, odreniny, menšie rany, tepelný diskomfort).

Tak ako idú po sebe písmená v abecede, tak aj jednotlivé život zachraňujúce výkony musia na seba nadväzovať, pretože preskočenie niektorého z nich alebo ich zámena by mohla byť pre človeka fatálna (zháňať deku pre človeka, ktorý masívne krváca zo stehna, to by sme mu veľmi nepomohli J).

Preto sme pre vás spracovali postup ABCDE pre laikov. Pôvodne zdravotnícky postup sme prispôsobili vedomostiam a možnostiam bežného človeka v teréne.

V prehľadnej tabuľke je pri každom písmene napísané čo zisťujeme, v čom môže byť problém, ako poskytnúť prvú pomoc a čo sa tým snažíme dosiahnuť.

Vždy by sme mali postupovať zaradom po jednotlivých písmenách od A po E, na ďalšie písmeno by sme mali prejsť až po poskytnutí prvej pomoci u predošlého.

A – airway – dýchacie cesty

Najrýchlejšou príčinou smrti býva nedostatok kyslíka. Nepriechodnosť dýchacích ciest môže človeka zabiť už o 5 minút, pretože človek sa dusí a po 4-5 minútach bez kyslíka dochádza k poškodeniu mozgu. Dýchacie cesty môže mať človek upchaté napr. cudzím telesom (vdýchnutý kúsok potravy, malá hračka a pod.) alebo „zapadnutým“ jazykom pri bezvedomí. Preto prvé, čo vždy musíme urobiť je skontrolovať a uvoľniť dýchacie cesty.

Ak sa človek dusí:

 • • podporujeme ho pri kašli
 • • 5 krát ho udrieme otvorenou dlaňou medzi lopatky (Gordonov úder)
 • • 5 krát mu stlačíme brucho v oblasti žalúdka (Heimlichov manéver)
 • • ak to nepomáha postup zopakujeme
 • • ak človek upadne do bezvedomia začneme resuscitovať


Ak je človek v bezvedomí:

 • • pohľadom skontrolujeme ústnu dutinu a vyberieme cudzie telesá, ktoré vidíme napr. uvoľnenú zubnú protézu (ak protéza pevne drží na mieste tak ju nevyberáme)
 • • urobíme záklon hlavy (viď. obrázok vyššie)
 • • ak v ústach nevidíme žiadne cudzie teleso, tak ho nikdy nehľadáme


Príklad:
 Chlapec spadol pri jazde na skateboarde, udrel si hlavu, je v bezvedomí a nedýcha.
Urobíme záklon hlavy a on začne dýchať. Prvý problém bol v A-čku, teda v priechodnosti dýchacích ciest. To sme vyriešili a môžeme pokračovať ďalej. V tomto prípade už len skontrolovať či nekrváca z nejakého poranenia, stále sledovať dýchanie a čakať na záchrannú službu.

B – breathing – dýchanie

Ak sme uvoľnili dýchacie cesty, zaujíma nás či človek dýcha a ako dýcha. Dýchanie kontrolujeme podľa pomôcky vidím – cítim – počujem. Pozeráme na hrudník a sledujeme či sa dvíha. Položíme ruku na hrudník a cítime či sa pohybuje. Priložíme ucho k ústam a počúvame či človek dýcha. Ak dýcha, hodnotíme či dýcha normálne (pri bezvedomí ako keby spal) alebo sa nám na tom dýchaní niečo nezdá (chrčí, lapá po dychu a pod.). Ak je postihnutý pri vedomí opýtame sa ho ako sa mu dýcha.

Pozor! Ak je človek v bezvedomí a chrčí, lapá po dychu alebo nádychy sú v nápadne dlhých intervaloch znamená to tzv. gasping, ktorý je príznakom zastavenia obehu.

Postihnutý v bezvedomí: nedýcha alebo nedýcha normálne:

 • • zavoláme si niekoho na pomoc (ak máme možnosť)
 • • voláme 155
 • • začneme resuscitovať


Postihnutý pri vedomí:
 ťažko sa mu dýcha:

 • • posadíme ho tak aby sa mohol oprieť
 • • uvoľníme odev okolo krku a pása
 • • zabezpečíme čerstvý vzduch
 • • voláme 155


Príklad: Staršia pani leží zvalená na gauči, pri vedomí, na prvý pohľad ťažko dýcha, nevládze rozprávať ani sa zodvihnúť.

Pani posadíme, prípadne jej dáme oporu z bokov aby sa opäť nevyvrátila, zavoláme záchranku, uvoľníme jej odev, otvoríme okno a čakáme na príchod záchranky. V tomto prípade je problém v B-čku teda v dýchaní.

C – circulation – krvný obeh

Funkčnosť krvného obehu zisťujeme pomocou nepriamych známok – dýchanie, pohyb, farba kože. Hlavné je dýchanie. Ak človek dýcha, srdce mu ide, ak nedýcha, srdce mu nejde. To isté platí pre situáciu ak je človek v bezvedomí a nedýcha normálne = srdce nejde. Pulz nikdy nehmatáme!!!

Ďalšie na čo sa pri C-čku zameriavame je masívne krvácanie. Veľké masívne krvácanie by malo byť viditeľné na prvý pohľad. (Ak nie je, tak sa pravdepodobne nejedná o veľmi masívne krvácanie a nájdeme ho pri druhotnom vyšetrení v E-čku.)

Problém s krvným obehom resp. so srdcom môže naznačovať aj bolesť na hrudníku. Tlaková, pálivá alebo zvieravá bolesť za hrudnou kosťou, ktorá môže byť spojená s vyžarovaní do rôznych častí tela, sťaženým dýchaním, pocitom na odpadnutie, pocitom na zvracanie alebo zvracaním a ktorá trvá dlhšie ako 20 minút. To všetko naznačuje, že sa môže jednať o infarkt myokardu.

Zastavenie krvného obehu (postihnutý nedýcha alebo nedýcha normálne):

 • • voláme si niekoho na pomoc (ak máme možnosť)
 • • voláme 155
 • • začneme resuscitáciu
 • • 30 stlačení hrudníka (v strede hrudnej kosti do hĺbky 5-6 cm, 100x za minútu)
 • • 2 vdychy (nezabudnúť na záklon hlavy)
 • • použijeme AED (automatizovaný externý defibrilátor) ak máme možnosť


Masívne krvácanie:

 • • zatlačíme rukou do rany (ak nemáme nič iné k dispozícií)
 • • naložíme tlakový obväz
 • • ak obväz presakuje priložíme na neho ďalšiu vrstvu (nikdy ho nedávame dole)
 • • voláme 155


Bolesť na hrudníku:

 • • postihnutého posadíme (tak aby sa mohol oprieť)
 • • zabezpečíme absolútny pokoj (žiadne chodenie, námaha, rozčuľovanie)
 • • voláme 155
 • • uvoľníme odev okolo krku a pása
 • • môžeme podať Aspirin / Anopyrin 200mg, rozhrýzť a zapiť (podávame len ak na neho postihnutý nie je alergický)


Príklad: Starší pán vonku. Sťažuje sa na tlačenie na hrudníku, ktoré trvá už asi pol hodiny, hovorí, že ako keby mu tam sedel slon, ťažšie sa mu dýcha, chce si ísť domov (3 poschodie bez výťahu).

Posadíme pána niekde na lavičku alebo kde je možnosť, vysvetlíme, že teraz nie je vhodné sa namáhať chôdzou po schodoch, uvoľníme mu odev a zavoláme záchranku. Keďže predpokladáme, že môže mať infarkt problém je v C-čku.

D – disability – neurologický stav

Vo štvrtom kroku hodnotíme vedomie a neurologický stav postihnutého.

Zaujíma nás či je pri vedomí alebo v bezvedomí.

Ak je pri vedomí, zisťujeme či vie ako sa volá, kde je, aký je deň, teda či nie je dezorientovaný alebo zmätený. Takýto stav hlavne u diabetikov môže znamenať zníženú hladinu cukru v krvi (hypoglykémiu).

Zaujíma nás, či sa môže hýbať, či nemá niektorú stranu tela slabšiu, či nemá poklesnutý očný alebo ústny kútik a či normálne artikuluje. Tieto problémy naznačujú, že môže ísť o NCMP (náhlu cievnu mozgovú príhodu).

Ak je človek v bezvedomí, (nereaguje ani na oslovenie, ani na zatrasenie, neotvára oči, nerozpráva, nehýbe sa) ale normálne dýcha (ako keby spal) môže to mať množstvo rôznych príčin (napr. opilosť, hypoglykémia, stav po epileptickom záchvate, úraz hlavy, NCMP). Príčinu zvyčajne poznať nebudeme, alebo ju nebudeme mať možnosť vyriešiť, preto prvou pomocou je znížiť riziká bezvedomia a volať záchranku.

Človek v bezvedomí má uvoľnené všetky svaly, preto je veľké riziko, že dôjde k zapadnutiu jazyka, alebo že bude zvracať a zvratky vdýchne. Aby sme minimalizovali tieto riziká uložíme postihnutého na bok a zakloníme mu hlavu. Jediný prípad kedy človeka v bezvedomí neotáčame na bok je, ak je po úraze pri ktorom mohlo dôjsť k poraneniu chrbtice (napr. autonehoda, pád z výšky, skok do vody). V takom prípade necháme postihnutého ležať tak ako je a kontrolujeme dýchanie.

Bezvedomie:

 • • otočíme postihnutého na bok (ak nie je po úraze)
 • • voláme 155
 • • sledujeme stav do príchodu ZZS


Zmätený, dezorientovaný:

 • • smažíme sa postihnutého upokojiť, dávame pozor aby nespadol (napr. zo schodov) alebo aby nevybehol na cestu a pod.
 • • u diabetika podáme sladký nápoj (ak je schopný prehĺtať a udrží pohár)
 • • voláme 155


Porucha hybnosti:

 • • voláme 155
 • • dáme človeka ľahnúť s mierne podloženou hlavou alebo ho necháme v úľavovej polohe(v takej akú si sám zvolí)


Príklad: Diabetik sa práve vrátil z posilňovne, správa sa divne, chodí „ako bludný Holanďan“, horšie rozpráva.

Presvedčíme ho aby sa niekde posadil a dáme mu vypiť veľký pohár coly alebo sladkého nápoja. Za pár minút sa stav začne zlepšovať. Pravdepodobne u neho išlo len o nízku hladinu cukru v krvi. Takže pri D-čku sme problém odhalili a aj vyriešili, čo je ideálny stav.

E – exposure – vyšetrenie od hlavy po päty

Posledné, ale nemenej dôležité ako ostatné je E ako exposure v preklade odhalenie. V našom ponímaní to znamená skontrolovať celého človeka od hlavy po päty a odhaliť tak väčšinou menej závažné poranenia alebo ťažkosti a ošetriť ich. V rámci prvej pomoci robíme všetko preto, aby sa stav postihnutého ďalej nezhoršoval.

 • • urobíme protišokové opatrenia 5T (ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti, transport)
 • • ošetríme menšie poranenia
 • • fixujeme alebo zabránime pohybu so zlomeninami
 • • chladíme popáleniny
 • • zabezpečíme tepelný komfort (ak je zima prikryť, ak je horúco schladiť)
 • • podľa stavu zvážime volanie 155 alebo zabezpečíme ošetrenie


Príklady:
V lete na slnku odpadla staršia pani, po chvíli sa prebrala, má odretý lakeť.

Pomôžeme pani prejsť niekde do tieňa alebo do budovy kde je chladnejšie, ošetríme odreninu na lakti. Ak sa pani cíti dobre, nemá žiadne iné ťažkosti a nechce záchranku, urobili sme všetko čo bolo treba. Ak jej nie je dobre, zavoláme záchranku. Zhoršeniu stavu sme zabránili tým, že sme ju z horúčavy premiestnili do chládku.


Chlapec na lyžiach spadol, sedí, veľmi ho bolí noha, nemôže s ňou hýbať.

Chlapca necháme sedieť, s poranenou nohou nehýbeme. Zavoláme 155 alebo horskú službu. Ak máme možnosť zabalíme chlapca do izotermickej fólie alebo mu inak zabezpečíme teplo (ideálne dať mu aj niečo pod zadok aby nesedel na snehu). Problém sme síce nevyriešili, chlapec má zlomenú nohu stále, ale zabránili sme, aby sa poranená končatina hýbala čím by sa zhoršilo samotné poranenie a chlapca by to bolelo (aj bolesť ako taká zhoršuje celkový stav). A zabezpečili sme mu teplo, aby nedošlo k podchladeniu, kým príde pomoc.

Ísť späť

Pridať komentár
Aký je súčet 1 a 1?
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Prvá pomoc v praxi s. r. o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Prvá pomoc v praxi s.r.o.. Viac informácii